Technické služby Prachatice s.r.o.

Společnost založilo město Prachatice v roce 1995. Technické služby Prachatice s.r.o., jsou regionálním podnikem, který se zabývá komplexem činností souvisejících s technickým zabezpečením služeb městům a obcím a to svozem odpadu, dopravním značením, provozem veřejného osvětlení, správou místních komunikací a údržbou zeleně. Společnost svoje aktivity rozvíjí na území okresu Prachatice a hraničních částech okresu Strakonice, České Budějovice...

Základní provozní doba:

po-pá 5:45-14:15

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí
2014–2020–126. výzva (prioritní osa 3) dne 14. 7. 2020 schválila níže uvedený projekt
k financování.

žadatel: Technické služby Prachatice, s. r.o.
název projektu: Oddělený sběr odpadu Prachaticko
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011866
popis projektu: Předmětem projektu pořízení nádob a kontejnerů pro ukládání BRKO, objemného odpadu, dřeva, papíru, skla a pořízení vážního systému.
celkové zdroje: 2 870 120,00 Kč
celkové způsobilé výdaje - 2 372 000,00 Kč

příspěvek Unie – 2 016 200,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

EU Logo